Przeskocz do treści

Przedawnienie chwilówki

Chwilówka udzielona osobie prywatnej przez firmę co do zasady przedawnia się po 3 latach.
W sytuacji, gdy pożyczka jest udzielana pomiędzy dwoma osobami prywatnymi to takie przedawnienie następuje po 10 latach od momentu wymagalności, czyli umownej daty spłaty zobowiązania.

Od 2018 roku przepisy zobowiązują sąd do automatycznego zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Od tej chwili nie ma znaczenia czy pozwany podniesie  zarzut przedawnienia czy nie.

Należy jednak dodać, że istnieje kilka okoliczności które przerywają bieg przedawnienia.

  • Jakiekolwiek działanie, w tym trzyletnim okresie, związane z uznaniem długu przerywa bieg przedawnienia. Tak więc jeśli zgodzimy się na rozłożenie długu na raty, to terminy zerują się.
  • Jeśli w trzyletnim okresie roszczenie zostanie zasądzone przez sąd to bieg przedawnienia rozpocznie się od początku i będzie w tym wypadku wynosić dziesięć lat.

Warto dodać, że mimo upływu 10 lat wierzyciel czasami podejmuje działania windykacyjne, które można zaskarżyć, powołując się na przedawnienie.
W tym wypadku właściciel długu może wnieść sprawę do sądu powołując się na nadużycie prawa podmiotowego oraz na sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Kodeks cywilny, a w szczególności artykuł 5 ogólnie daje takie prawo.
Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2000 roku powołanie się na wyżej wymienione przepisy może być podniesione jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.
W tym wypadku, musi zostać w wykazane, że bezczynność wierzyciela w dochodzeniu roszczenia była usprawiedliwiona wyjątkowymi okolicznościami.
I gdy sąd, po zbadaniu sprawy stwierdzi, że okoliczności nie były wyjątkowe, oddala sprawę lub pozbawia tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty, jeśli wierzyciel takowy posiadał.

Przedawnienie chwilówki
5 (100%) 2 głosów