Przeskocz do treści

Rejestr Firm Pożyczkowych miał powstać zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. I właśnie od początku sierpnia rusza tworzenie tego spisu firm z chwilówkami.

Każda firma pożyczkowa, która chciałaby działać w Polsce musi do 22 stycznia 2018 roku złożyć wniosek o wpis do rejestru. Bez tego nie będzie możliwe legalne prowadzenie działalności.

Biorąc pod uwagę wszystkie terminy na utworzenie rejestru, najpóźniej za rok gotowy będzie pełny wykaz pozabankowych firm pożyczkowych, które będą mogły legalnie działać w Polsce.

Firmy pozabankowe, które chcą znaleźć się w rejestrze będą musiały dostarczyć dokumenty o:

  • formie prowadzenia działalności (spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • niekaralności zarządu;
  • wysokości kapitału zakładowego (min. 200 tys. zł).

Warto dodać, że KNF będzie mogła daną firmę wykreślić z rejestru, przez co straci ona możliwość udzielania pożyczek.

1

Zagadnienie związane z wysokości prowizji firm z chwilówkami zostały określone w nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która reguluje te kwestie od marca 2016 roku.
W założeniach sposób liczenia prowizji miał wyeliminować oferty typu pierwsza chwilówka za darmo, oraz nie dopuścić do rolowania pożyczek. Jednak jak wiadomo plan nie powiódł się w 100%, na rynku nadal istnieją darmowe chwilówki.

Potem pojawił się projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który wygląda na nieprzemyślany.

Natomiast na początku stycznie 2017 roku, jak filip z konopi wyskoczył kolejny pomysł, rząd do przyjętego projektu ustawy o kredycie hipotecznym, dokooptowała chwilówki. Nieoczekiwanie pojawiły się w nim zapisy, które z kredytami hipotecznymi nie mają nic wspólnego. Ustawa powołuje rejestr firm z pożyczkami pozabankowymi. Trafią do niego takie dane jak nazwa firmy, adres, numer w rejestrze przedsiębiorców a także zaświadczenie, że kadra kierownicza nie była karana za przestępstwa gospodarcze.

Sam rejestr nic nie wnosi, ponieważ każdy pożyczkodawca musi posiadać zezwolenie KNF.