Przeskocz do treści

6

Czy bank widzi chwilówki?

Banki komercyjne mają prawny obowiązek zbadania zdolności kredytowej. Częścią tej procedur jest sprawdzenie klienta w bazie BIK. Jeśli więc chwilówka będzie odnotowana w rejestrze Biura Informacji Kredytowej to każdy bank będzie wiedzieć o tym, że braliśmy chwilówkę czy też korzystaliśmy z oferty firmy pozabankowej.

Sprawdź w BIK czy chwilówka została wpisana

Każdy bank widzi chwilówkę, która została odnotowań w BIK, a to czy pożyczka się tam znajdzie zależy wyłącznie od firmy pożyczkowej.

Na szczęście, o ile większość firm z chwilówkami przez Internet ma pośredni dostęp do bazy BIK, poprzez BIG Infomonitor, to nie wszystkie mają możliwości wpisania chwilówki do tego rejestru. Zazwyczaj informacje zebrane z Biura służą im do własnych potrzeb weryfikacji klienta i jego wiarygodności pod kątem chwilówek.
Możliwość wpisania klienta do BIK mają tylko firmy z chwilówkami, które podpisały bezpośrednio umowę z Biurem Informacji Kredytowej. I wówczas w rejestrze widać wpis o chwilówce, niezależnie od tego czy została spłacona czy nie.

Aby sprawdzić czy bank widzi chwilówkę, którą braliśmy wcześniej, należy sprawdzić to w BIK. Usługa raportu BIK kosztuje 39 zł, i zamawia się ją bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej

 

Sprawdź BIK

Jeśli adnotacja firmy z chwilówką pojawi się w bazie BIK, wówczas należy napisać do danej firmy pismo z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązań, z zaznaczeniem, że dany pożyczkodawca ma też wycofać informację z BIK.

Gdy będziemy mieć już czysty BIK łatwiej będzie nam otrzymać kredyt bankowy.

Warto tutaj zaznaczyć, że banki nie zwracają szczególnej uwagi na to czy wpis z firmy pozabankowej jest pozytywny (chwilówka terminowo spłacona), czy negatywny (nieterminowe spłacenie lub brak spłaty). Dla banku sam fakt ubiegania się o chwilówkę może stanowić argument do odmowy kredytu. Taki klient rynku pozabankowego jest bardziej ryzykowny.

Bazy BIK są też sprawdzane przez SKOK-i, dlatego jeśli planujemy kredyt lub zakupy na raty w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, to wówczas też należy zatroszczyć się o brak wpisów z chwilówek w BIK.

W Polsce jest ponad 614 banków, z czego tylko prawie 40 z nich to banki komercyjne, a pozostałe podmioty to banki spółdzielcze i odziały zagranicznych banków komercyjnych działających w naszym kraju.
Banki komercyjne posiadają udziałowców i zarząd, który podejmuje samodzielne decyzje na podstawie posiadania pakietu kontrolnego. Banki spółdzielcze działają na zasadzie spółdzielni, należą do udziałowców, a decyzje są podejmowane w drodze głosowania.

Lista największych banków w Polsce pod względem aktywów

Największe banki komercyjne notowane są na giełdzie. Pozostałe mimo, że są spółkami akcyjnymi, nie zostały wprowadzone na parkiet.

Nazwa bankuAktywa w mld PLN, stan na koniec 2018
PKO Bank Polski324
Santander BP206
Bank Pekao Polski191
mBank146
ING Bank Polski142
BNP Paribas BP109
Bank Millennium80
Alior Bank73
Getin Noble Bank55
Citi Handlowy49
Idea Bank24
BOŚ Bank18

Ważną informacją dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny jest to, że banki poprzez system Biura Informacji Kredytowej weryfikują zdolność kredytową.
Weryfikacja obejmuje również stan innych pożyczek rejestrowanych w BIK. Tak się składa, że większość firm z sektora pozabankowego raportuje tam udzielone pożyczki oraz spłaty.

Sprawdź w BIK czy chwilówka została wpisana

Większość chwilówek zostaje odnotowanych w BIK, dlatego przed wypełnieniem wniosku o kredyt hipoteczny warto zamówić raport w celu ewentualnego usunięcia wpisów firm pozabankowych.

Należy pamiętać o tym, aby pobrać pełen raport BIK, który uwzględnia także zobowiązania pozabankowe. Niektóre raporty, zwłaszcza te oferowane przez konto bankowe nie są pełne.

Warto zaznaczyć, że chwilówki mimo tego, że zostały terminowo spłacone, to według analityków, stanowią pewną przeszkodę. Przy ocenie wiarygodności kredytowej, bank może brać to jako argument przeciwko udzieleniu kredytu.
Analitycy bankowi patrzą na klientów korzystających z chwilówek czujniejszym okiem, ponieważ z reguły z sektora pozabankowego korzystają osoby, które mają problemy z otrzymaniem kredytu w banku.

Najgorszą sytuacją jest jednak to gdy klient starający się o kredyt hipoteczny ma jeszcze na sumieniu, oprócz chwilówek, opóźnienie w płatności raty.
Korzystaniu z chwilówek może w tym wypadku stanowić podstawę do odmowy.

Wpływ chwilówek na kredyt hipoteczny

Informacja w BIK o chwilówce może znacznie utrudnić otrzymanie kredytu hipotecznego.

  • bank liczy takie pożyczki jak ratę miesięczną, dlatego znacząco zaniżają one zdolność kredytową;
  • klient chwilówek jest dla banku obarczony większym ryzykiem niewypłacalności.

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje informacje nawet do 5 lat. Jeśli potencjalny kredytobiorca brał chwilówkę w 2018 lub 2019 roku to informacje o jego historii będą przetwarzane do roku 2024.

Usuniecie informacji z BIK

Jeśli informacja o chwilówce została odnotowana w BIK, a pożyczka została spłacona, wówczas można napisać pismo do firmy pożyczkowej z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pożyczkodawca musi taką informację usuni