BIG a chwilówka online.


Każde z biur prowadzi osobną listę dłóżników, przedsiebiorstwa te są w stosunku do siebie konkurentami. Nie ma też między nimi żadnego przepływu informacji, dlatego firmy z chwilówkiami online sprawdzaja swoich klientów zazwyczaj w więcej niż jednym BIGu. Warto zauwazyć że wierzyciel może dopisać dłużnika do jednego lub kilku rejestrów dłóżników jednocześnie.
Warto też zaznaczyć że pożyczkodawca pozabankowy, który musi być przedsiębiorcą, może sprawdzić konsumenta tylko za jego pisemną zgodą. Właśnie dlatego umowa o chwilówką zawiera też wyrażenie zgody, przez aplikującego o pożyczkę, na sprawdzenie w Biurach Informacji Gospodarczej.
- KRD to najstarsze biuro informacji gospodarczej, firma może pochwalić się liczbą 145 mln obsłóżonych zapytań.
- ERIF zgromadził dane o dłóżnikach winnych 30 mld złotych, firma nalezy do Grupy Kapitałowej KRUK.
- Infomonitor to jeden z młodszych BIKów, firma ma dostep do baz BIK oraz ZBP, prowadzi też wpisy pozytywnych informacji gospodarczych.